Nieuws & Publicaties

© 2021 | BouwHandhaving.nl | Alper Çayhan

 

"Bouwtoezicht Nederland", "VergunningTotaal" en "Kwaliteitsborger Amsterdam" zijn handelsnamen van BouwHandhaving.nl.

Op alle door BouwHandhaving.nl te verrichten werkzaamheden is 'De Nieuwe Regeling 2011' (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’ (hierna: UAV 2012) van toepassing, tenzij in de door BouwHandhaving.nl uitgebrachte offerte en/of gegeven advies anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011, alsmede de UAV 2012 met eventuele bijlagen te kennen. BouwHandhaving.nl zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2011 en/of de UAV 2012 met eventuele bijlagen.