top of page
Projecten

BouwHandhaving.nl werkt voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers in verschillende functies en rollen.

 

In het onderstaande overzicht treft u een greep uit onze projecten.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
realiseren bouwkundige doorbraak en wijzigen bestemming Brouwerij De Prael in Amsterdam

Het door middel van een bouwkundige doorbraak samenvoegen van twee panden en het wijzigen van de bestemming van één van de panden van "Gemengd" naar "Horeca" (projectbesluit).

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
coördineren en indienen gebruiksmelding
Brouwerij De Prael in Amsterdam

Het coördineren en indienen van de gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik van het horecapand.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
vooronderzoek aankoop woonhuis in Haarlem

Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het realiseren van vier zelfstandige studio’s en de vrijstellingsmogelijkheden van de Gemeente Haarlem (bestemmingsplan), splitsingsmogelijkheden (huisvestingsverordening) en het verkrijgen van (meerdere) parkeervergunningen.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
realiseren bouwkundige doorbraak woonhuis in Bussum

Het leveren van constructieve berekeningen t.b.v. een bouwkundige doorbraak in het woonhuis.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
begeleiden verbouwing, coördineren aanvraag omgevingsvergunning en leveren constructieve berekeningen woonhuis in Amsterdam

Het adviseren en begeleiden van de verbouwing, het coördineren van de aanvraag omgevingsvergunning en het leveren van constructieve berekeningen t.b.v. diverse bouwkundige doorbraken in het woonhuis.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
advies m.b.t. aankoop bouwperceel in Amsterdam

Het adviseren m.b.t. de aankoop van een bouwperceel in Amsterdam, bestaande uit het doen van een vooronderzoek, op basis van de verleende bouwvergunning, het bodemonderzoeksrapport,

het bestemmingsplan en welstandtechnische aspecten.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
coördineren en aanvragen "mengformule" voor winkel Brouwerij De Prael in Amsterdam

Het adviseren, coördineren en aanvragen van een "mengformule" (ondergeschikte nevenactiviteit) voor de winkel van Brouwerij

De Prael in Amsterdam.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
advies m.b.t. plaatsen dakkapellen op grachtenpand in Amsterdam

Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het plaatsen van dakkapellen op een grachtenpand in Amsterdam en het adviseren op basis van het bestemmingsplan en de welstandsnota.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
bemiddelen, coödineren en aanvragen vergunning(en) tijdelijke pop-up locatie voor restaurant in Amsterdam

Het bemiddelen, coördineren en aanvragen van de benodigde vergunning(en) voor een tijdelijke pop-up locatie voor een restaurant in Amsterdam in verband met de verbouwing van de huidige locatie.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
opstellen bouwexploit / aansprakelijkheidsstelling en uitvoeren nulmeting

Het opstellen van een bouwexploit, waarin de tegenpartij bij voorbaat aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade ten gevolge van de geplande werkzaamheden en het uitvoeren van een nulmeting van de bouwkundige staat van het pand.

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
advies m.b.t. aankoop pand met gemengde bestemming in Amsterdam

Het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn qua bebouwing en wat er zich qua (toekomstige) bouwplannen afspeelt in en rondom het betreffende perceel in Amsterdam. Daarnaast is verzocht om onderzoek te doen naar de bodemkwaliteit, fundering en splitsingsmogelijkheden.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
gevelwijziging en Melding Brandveilig Gebruik horecapand in Amsterdam

Het coördineren en indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een gevelwijziging en het indienen van een Melding Brandveilig Gebruik i.v.m. een evenement.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
bemiddelen in handhavingstraject horecapand in Amsterdam

Het bemiddelen tijdens een handhavingstraject dat door de betreffende gemeente is gestart tegen het plaatsen van reclame-uitingen en terrasverwarmers aan een horecapand in Amsterdam.

 

BouwHandhaving.nl | bouwkundig en juridisch advies
onderzoek doen naar splitsingsmogelijkheden winkelpand in Den Haag

Het onderzoek doen naar splitsingsmogelijkheden van een winkelpand in Den Haag.

bottom of page